Relative krav - reduktion af miljøstoffer.

Hvis man benchmarker KSA systemet imod de krav, som EU stiller til et rensningsanlæg, performer KSA systemet aldeles suverænt jf. nedenstående tabel.
 
Parameter
Reduktion KSA
Reduktion, EU krav til rensningsanlæg.
pH
7-7,5
-
Suspenderet stof (SS)
95%
70-90%
COD
85%
75%
Total- fosfor(P)
60%
80%
Kjeldahl-N (Tot-N)
67%
70-80%
 
 

Absolutte krav - reduktion af miljøstoffer.

Ud over reduktionskrav stiller myndighederne også krav om absolutte værdier, som ikke må overskrides. Hvis vi ser på de krav, der kan stilles til eksempelvis slamafvanding af septiktanke, kan man tage afsæt i paradigme for udbudsmateriale, rørcenteranvisning 010 fra Marts 2006, som stiller følgende krav :
 
- Det afvandede slam skal have et tørstofindhold på min. 15 % (iht. DS 204)
- Suspenderet stof(SS) max. 150 mg/l
- Amonium Kvælstof(NH4-N) maks. 100 mg/l.
 
Koncentrationen i det materiale, som skal afvandes, har stor betydning for, om man kan overholde de stillede krav til rensning, da der ikke kan foretages en rensning (reduktion) over 100% i én proces. Man kan ud af nedennævnte tabel konkludere, hvad max. værdierne i indløb må være for at kunne leve om til miljømyndighedernes krav. I tilfælde, hvor indholdet af miljøstoffer i indløbet er for store til at kunne overholde miljømyndighedernes krav, kan man benytte en ekstra rensningsproces, som kan være leveret med udstyret.
 
Parameter
Krav
Reduktion KSA
Indløb mg/l
Udløb mg/l
Suspenderet stof(SS)
150
95%
3000
150
Ammonium-kvælstof(NH4-N)
100
25%
125
100
 
 

Analyse resultat.

Praksis dokumenterer, at KSA systemet lever op til ovennævnte teori om reduktion. Dette kan ses i nedenstående analyse resultat.
 
HYGIEJNELABORATORIET A/S
Plantagevej 37, 6270 Tønder; Tlf: 74 72 47 00; Fax: 74 72 57 83;
      Tønder: 6. Juni 2001
 
Analyses resultat fra tømning af septiktank med KSA systemet.
 
Stedace : Jøvet, Kerteminde local authority
Parameter
Enheder
Spildevand fra septiktank
 
Reject vand fra
Reduktion
Afvandet
   
 
KSA
 
slam
PH
 
6,8
 
7,2
 
6,2
Suspenderet stof
mg TS/liter
14.700
*)
140
99,0
 
Tørstof
%
2,1
 
 
 
11,2
COD
mg/liter
1400
 
820
41,4
 
COD
mg/kg TS
 
 
 
 
137000
Total-kvælstof
mg/liter
470
 
130
72,3
 
Total-kvælstof
mg/kg TS
 
 
 
 
31000
Ammonium-kvælstof
mg/liter
140
 **)
102
27,1
 
Total-fosfor
mg/liter
58
 
21
63,8
 
Total-forfor
mg/kg TS
 
 
 
 
5500
 
*) Er beregnet som 70% af tørstofindholdet.
 **) Hvis vi medtager måleusikkerheden bliver værdien under 100
 
Simon Moos Maskinfabrik A/S, Kallehave 33, DK-6400 Soenderborg, T +45 74415051, F +45 74415208, E-mail smm@simonmoos.com