Teknik

Kernen i slamafvanding er at få separeret tørstof og vand. Funktionsmåden for en KSA er overordnet illusteret i de nedenfor viste 4 skitse tegninger. Eksemplet tager udgangspunkt i tømning af en septiktank. Skitseetegningerne kan analogt overføres til tømning af fedtudskillere, benzin- og olieudskillere, eller til mange af de andre serviceopgaver, som KSA systemet anvendes til i praksis blandt vore kunder.

Step 1 : The contents of the septic tank are sucked up into the sludge tank.
Step 1 : Septiktankens indhold suges op i slamtanken.
Step 2
Step 2: Slamtankens indhold pumpes op i afvandingstanken, mens der tilsættes polymer. Herefter sker afvandingen gennem afvandingsnettene til rejectvandstanken. Tørstoffet bliver tilbage i afvandingstanken.
Step 2
Step 3 : Rejectvandet ledes tilbage til septiktanken, hvilket sikrer septiktankens optimale drift.
Step 2
Step 4 : KSA anlægget tippes og tømmes for afvandet slam.
Simon Moos Maskinfabrik A/S, Kallehave 33, DK-6400 Soenderborg, T +45 74415051, F +45 74415208, E-mail smm@simonmoos.com