Spørgsmål ?

Har du spørgsmål, eller kan vi på anden måde være behjælpelig ?
Kontakt os venligst på tlf.     
74 41 56 80.

Simon Moos A/S Entrepriser

Simon Moos A/S Entrepriser blev grundlagt i 1971. Vi er en entreprenørvirksomhed med kernekompetence inden for mobil-/on-site volumenreduktion af slam i forbindelse med store afvandingsopgaver i ind- og udland. Derudover råder vi over særdeles effektivt materiel og kompetent mandskab til at kunne udføre et bredt spektrum af serviceydelser inden for traditionel slamsugning, højtryksspuling, slamhåndtering/behandling, TV-inspektion, tankinspektion og meget mere. Simon Moos A/S Entrepriser beskæftiger aktuelt ca. 60 medarbejdere og er en del af MOOS koncernen.

Mud Cat
Simon Moos Entrepriser A/S, Kallehave 23, DK-6400 Soenderborg, T +45 74415680, F +45 73151036, E-mail smk@simonmoos.com