Ydelser

Tømningsordning.

- Vi tømmer årligt mere end 45.000 septitanke for kommuner i hele Danmark.
- Vi tømmer med KSA - mobilt slamafvandingsanlæg.

Læs mere... 

Oprensning: Søer, vandløb, sandfang etc.

- Vor kernekompetance: Naturpleje, oprensning og slamafvanding.

- Vort løsningsforslag: Hensyntagen til kundekrav, økonomi og miljø.
 
Læs mere...

Slamafvanding: On-site separering i vand og tørstof.

- Vor kernekompetance ved oprensning af søer, vandkanaler etc.
- Økonomisk attraktivt - og optimalt for miljøet.
 
Læs mere...

MOOS Slamhotel.

- Modtagelse, oplagring, behandling og distribuering af afvandet slam.

- Alt modtaget slam analyseres af akkrediteret laboratorium.
 
Læs mere...

MOOS Olieraffinering: Behandling af olieholdigt slam.

- Vi er en kap. 5. godkendt virksomhed til modtagelse af olieholdigt slam.

- Vi behandler slam fra olie- og benzinudskillere, spildolie etc.
- Vi har eget laboratorium til analyse af indkommet olieslam.
Læs mere...

Olietanke.

- Fra 1. april 2010 skal danske olietankanlæg være tankinspiceret.
- Vi udfører tankrensning og -inspektion, -tømning, -opgravning og -fyldning.

Læs mere...

Rensning af tagrender og nedløbsrør.

- Hvad er din kernekompetance? - Lad os rense dine tagrender og nedløbsrør.
- Få en fast årlig abonnementsaftale.

Læs mere... 

Tørsugning.

- Opsugning over lange afstande, store dybder og svært tilgængelige steder.
- Ideel til flytning og opsugning af sten, korn, brokker, aske etc.

Læs mere...

Industrispuling.

- Fjernelse af svære belægninger på facader, tanke, varmevekslere, rør etc.
- Fjernelse af rust, maling, sod etc.

Læs mere...

Kloakservice: Private husstande.

Er dit toilet, håndvask eller gulvafløb stoppet?
Vi rykker hurtigt ud i hele Sønderjylland - kontakt os 24 timer i døgnet!

Læs mere...

Slamsugning: Private, virksomheder og offentlig regi.

- Vi er konkurrencedygtige - fra små opgaver til store projekter.
- Erfarent mandskab- og up-to-date materiel - kontakt os 24 timer i døgnet!

Læs mere...

Simon Moos Entrepriser A/S, Kallehave 23, DK-6400 Soenderborg, T +45 74415680, F +45 73151036, E-mail smk@simonmoos.com