Torsugning

"Vi modtager, oplagrer, behandler og distribuerer afvandet slam"

"”Akkrediteret laboratorium analyserer alt modtaget slam"

"Vi varetager alt dokumentationsarbejde"

Hos MOOS Slamhotel modtager, behandler, oplagrer og distribuerer vi afvandet slam. Inden den videre anvendelse af det modtagne slam kan besluttes, bliver der udtaget en prøve af et akkrediteret laboratorium, hvor der analyseres for bl.a. indhold af tungmetaller. Analyseresultatet afgør, hvorvidt det organiske slam eks. kan videre distribueres som jordforbedring til landmænd i Danmark, Tyskland – eller om det eksempelvis skal sendes til et forbrændingsanlæg. Vi sørger for udarbejdelse af alt nødvendig dokumentation, hvilket er en administrativ lettelse for kommuner, landmænd etc.

 

Simon Moos Entrepriser A/S, Kallehave 23, DK-6400 Soenderborg, T +45 74415680, F +45 73151036, E-mail smk@simonmoos.com