Tankinspektion ?

Har du behov for tankinspektion - eller andre af vore seviceydelser ? Ring på tlf. 74 41 56 80 for yderligere information og aftale.

Tankinspektion

”Fra 1. april 2010 skal danske olietankanlæg være inspiceret."

”Fra 1. april 2010 skal danske olietankanlæg være inspiceret."

Er du bekendt med de nye krav til inspektion og tæthedsprøvning af olie- og benzintanke ?

Med virkning fra 1. april 2010 skal samtlige danske tankanlæg (større end 6000 l) til mineralolieprodukter være inspiceret jf. nye miljøkrav i olietankbekendtgørelsen (OTB). Vi har opbygget særdeles høje kompetancer inden for rensning, tømning, inspektion, opgravning, bundsugning og sandfyldning af benzin- og olietanke.

 

 

Kontakt os allerede i dag for yderligere information om inspektion og tæthedsprøvning af din olietank.

 

 

Download brochure

Simon Moos Entrepriser A/S, Kallehave 23, DK-6400 Soenderborg, T +45 74415680, F +45 73151036, E-mail smk@simonmoos.com