Spørgsmål ?

Spørgsmål ? Livedemo ?
Kontakt venligst vor salgsafdeling!
 
Klik her!

 

AVC EOD DOD

Video - AVC/EOD/DOD

Video og produktdemo.
Se en kort præsentationsvideo af virkemåden for AVC/EOD/DOD.

AVC/EOD/DOD: "On-site volumenreduktion af slam!"

AVC/EOD/DOD : "Op til 90 % volumen reduktion af slam!"

AVC/EOD/DOD : "COD og BOD5 reduktion op til 95%!"

AVC/EOD/DOD : "Radikal reduktion af deponeringsomkostninger!"

Produktdemo ? - kontakt venligst vor salgsafdeling for nærmere aftale!

AVC/EOD/DOD : On-site slamafvanding

Kernen i AVC/EOD/DOD systemet er on-site separering af slam i tørstof og vand. EOD / DOD er en pumpe- og doseringsenhed, der benyttes i forbindelse med slamafvanding til at blande polymer i slammet for at opnå en slamflokkulering. Pumpe- og doseringsenheden findes i en elektrisk drevet version (EOD) og i en diesel drevet udgave (DOD). EOD/DOD anlægget pumper det flokkulerede slam til en AVC afvandingscontainer, hvor tørstoffet i det flokkulerede slam tilbageholdes via specialfiltre, og vanddelen ledes ud af afvandingscontaineren via afløbsventiler. AVC afvandingscontaineren findes i varianter fra 6m3 til 42 m3.

Download brochure

KSA

Customer Case : ADC (Eastanglia) Ltd.

“AVC / DOD fra Simon Moos Maskinfabrik A/S er en effektiv løsningen på vore udfordringer med hensyn til håndtering af wet-waste"
- Mike Reeve, General Operations Director, ADC

Download denne Customer Case...

Simon Moos Maskinfabrik A/S, Kallehave 33, DK-6400 Soenderborg, T +45 74415051, F +45 74415208, E-mail smm@simonmoos.com