Tabel: Vægtberegning af betondæksel.

Ved at måle diameter og tykkelsen på betondækslet, kan man aflæse vægten i nedenstående tabel.
 
Har man f.eks. et dæksel, der er 80 cm i diameter og 8 cm tykt, så vejer det ifølge tabellen 91,1 kg (eksemplet er markeret med gult).

A
Simon Moos Entrepriser A/S, Kallehave 23, DK-6400 Soenderborg, T +45 74415680, F +45 73151036, E-mail smk@simonmoos.com