Ofte stillede spørgsmål

Generelt: Hvad er en samletank?

En samletank er en lukket tank, hvor alt spildevandet fra husstanden opsamles. Når samletanken er ved at være fyldt, skal den tømmes af en slamsuger, som kører spildevand og slam til et af kommunens/forsyningsselskabets  renseanlæg.

Tilbage

Simon Moos Entrepriser A/S, Kallehave 23, DK-6400 Soenderborg, T +45 74415680, F +45 73151036, E-mail smk@simonmoos.com