Skal du have fjernet svære belægninger ?

Kontakt os på tlf. 74 41 56 80 for yderligere information.

Industrispuler

”Fjernelse af belægninger på facader, tanke, varmevekslere, kedler etc."

"Fjernelse af rust, maling, sod, grafitti etc."

"Professionelt rengøringsresultat af meget høj kvalitet."

"Vi har erfaringen - og råder over en effektiv maskinpark!"

Vi udfører Industri spuling med ekstremt højt vandtryk til fjernelse af svære belægninger på facader, tanke, varmevekslere, kedler, rør etc. Vi har den nødvendige erfaring og udstyr for at kunne levere et professionelt rengøringsresultat af meget høj kvalitet. Kontakt os venligst for yderligere info.

Simon Moos Entrepriser A/S, Kallehave 23, DK-6400 Soenderborg, T +45 74415680, F +45 73151036, E-mail smk@simonmoos.com