KSA - Mobile Sludge Dewatering

Video - KSA

Video and produktdemo
Se en kort præsentationsvideo af virkemåden for en KSA

KSA : "..Erfaring fra kunder i mere end 30 lande!"

KSA : ”Volumenreduktion af slam – typisk > 90%”

KSA : "Mobil slamafvanding med stor afvandingskapacitet!"

KSA : "Høj COD og BOD5 reduktion – op til 95%!"

KSA : "Reducerede løn-, brændstof- og deponeringsomkostninger!"

 

Produktdemo ? - kontakt venligst vor salgsafdeling for nærmere aftale!

KSA systemet giver en spiraleffekt af fordele...

KSA betyder Kombineret Slamsuger- og Afvandingssystem. Det faktum, at vand ofte udgør majoriteten af den volumen, der typisk transporteres i en slamsuger, fra fx. tømning af septiktanke, var grundlaget for at udvikle KSA. KSA separerer effektivt slam i vand/tørstof på stedet – for at tilbagelede det rensende vand til fx. septiktanken - og derfor udelukkende transportere tørstofdelen! KSA opererer med succes hos vore kunder i mere end 30 lande, som i deres dagligdag bruger KSA til en mangfoldighed af serviceopgaver, såsom tømning af septiktanke, fedudskillere, benzin- og olieudskillere, vaskehaller etc. etc.

Download brochure

KSA

Customer Case : Constructoro Najar, Chile

“KSA systemet fra Simon Moos Maskinfabrik A/S var det eneste system som indfriede vore krav & ønsker"
- Fidel Navarro Ulloa, ejer af Constructoro Najar
 
Download denne customer case..

KSA

Customer Case : Billy Bowie, Skotland

“Med de stigende omkostninger på brændstof og deponeringsafgift er KSA (Mobil slamafvanding) det perfekte match til vor forretningsmodel!"
-Billy Bowie, ejer af Billy Bowie special projects ltd.

Download denne customer case..

Simon Moos Maskinfabrik A/S, Kallehave 33, DK-6400 Soenderborg, T +45 74415051, F +45 74415208, E-mail smm@simonmoos.com