Skal vi indsamle dit olieholdige affald ?

Kontakt os venligst på tlf. 74 41 56 80 for yderligere information og aftale.

Olieraffinering

”Vi modtager og behandler olieholdigt slam fra virksomheder etc."

”Vi har eget laboratorium til analyse af indkommet olieslam."

”Vi har kvalificeret personale til rådgivning og vejledning."

Kap. 5. godkendt virksomhed til modtagelse af olieholdigt slam.

 
MOOS Olieraffinering er en Kap 5 godkendt virksomhed til modtagelse af olieholdigt slam. Vi modtager og behandler slam fra bl.a. olie- og benzinudskillere, spildolie fra virksomheder etc. Vi afvander og behandler det indkomne olieslam. så det bliver separeret i følgende dele:

 
- Vand af kvalitet som teknisk vand (ledes direkte til renseanlæg.)
- Ren olie (til videre distribuering)
- Restprodukt.


Vi har eget laboratorium til analyse af indkommet olieslam, og vi råder over velkvalificeret personale. der yder vejledning og  rådgivning til virksomheder.
 
 

 

 

Simon Moos Entrepriser A/S, Kallehave 23, DK-6400 Soenderborg, T +45 74415680, F +45 73151036, E-mail smk@simonmoos.com