Spørgsmål ?

Kontakt os på tlf. 74 41 56 80 for en konkret projektdialog om naturpleje, oprensning og slamafvanding af vandløb, søer etc.

Oprensning og slamafvanding af bundsediment i Sorte søen ved Silkeborg.

Denne billede serie viser MUD CAT i forbindelse med oprensning af forurenet bundsediment fra Sorte søen ved Silkeborg. Den roterende fræser på MUD CAT, som kontinuerligt fastholdes i korrekt dybde, pumper det opsugede slam via en flydeslange til en 30 m3 buffertank, som er placeret ved søbredden. Fra buffertanken pumpes slammet til en AVC afvandingscontainer via en DOD, som tilsætter polymer for at opnå optimal flokkulering. Rejectvandet ledes tilbage til søen fra AVC afvandingscontaineren. På denne måde er det kun tørstoffet fra bundsedimentet, som skal transporteres til videre behandling.

Simon Moos Entrepriser A/S, Kallehave 23, DK-6400 Soenderborg, T +45 74415680, F +45 73151036, E-mail smk@simonmoos.com