Produkter

KSA : Mobil Slamafvanding.

..op til 90 % volumereduktion af slam !
..op til 95 % reduktion af COD/BOD5 !

Læs mere...

KSA Compact - Mobil Slamafvanding

- Optimeret til geografisk restriktive områder - i by- og landområder!
- op til 90 % volumenreduktion af slam!

Læs mere... 

AVC/EOD/DOD : On-site Slamafvanding

..op til 90 % volumenreduktion af slam!
..up til 95 % reduktion of COD/BOD5 !

Læs mere... 

High-Tip : Tip-Container!

- Eliminerer dobbelthåndtering af slam!
- Enkel løsning med lave drifts- og vedligeholdelsesomkostninger!

Read more ... 

MOOS Slamsugeren

- Et kundeorienteret udviklingskoncept.
- Fra minispulere til ekstreme genbrugsspulere.

Læs mere... 

MOOS MUD-CAT

- Effektiv oprensning og pleje af søer, vandløb m.m.
- Slamafvanding i svært tilgængelige områder.

Læs mere.. 

Simon Moos Maskinfabrik A/S, Kallehave 33, DK-6400 Soenderborg, T +45 74415051, F +45 74415208, E-mail smm@simonmoos.com