Rensning af tagrender og nedløbsrør ?

Kontakt os på tlf. 74 41 56 80 for yderligere information !

Rensning af tagrender

”Undgå vandskade! Er dine tagrender og nedløbsrør renset?"

”Abonnementsaftale for rensning af tagrender og nedløbsrør?"

"Vi har erfaringen - og råder over en effektiv maskinpark!"

En af vore mange serviceydelser er rensning af tagrender og nedløbsrør. Vi tilbyder rensning af tagrender
og nedløbsrør – ved behov – eller ved en fast abonnementsaftale. 
 
Kontakt os for yderligere information.

Simon Moos Entrepriser A/S, Kallehave 23, DK-6400 Soenderborg, T +45 74415680, F +45 73151036, E-mail smk@simonmoos.com