Spørgsmål ?

Kontakt os på tlf. 74 41 56 80 for en konkret dialog om vort tømningsordnings koncept for danske kommuner.

KSA - Mobile Sludge Dewatering

KSA - Video

Video and produktdemo
Se septiktanktømning med KSA : Mobil slamafvanding

"Vi tømmer årligt mere end 45.000 septitanke for danske kommuner."

"Tømningsordning efter kommunens gældende krav og retningslinjer."

"Vi benytter KSA - mobil slamafvandingsanlæg til tømningsordningen."

"Vi er ISO 14001 certificeret!"

"Med en effektiv og imødekommende administration."

Tømningsordning

Vi tømmer årligt mere end 45.000 septiktanke for danske kommuner efter følgende kvalitetsparametre og mål :

Miljørigtigt metodevalg.

Tømningsordningen varetages efter kommunens krav og retningslinjer og efter den mest miljørigtige metode til opgaven.

Tømningsordning varetages med KSA - mobil slamafvandingsanlæg.

Vi anvender KSA til tømningsordningen. KSA står for Kombineret Slamsuger og Afvandingsanlæg.
Grundprincippet i et KSA anlæg er:

- Indholdet fra septiktanken suges op i KSA anlæggets slamtank.
- Under tilsætning af polymer pumpes slammet op i KSA anlægggets afvandingstank.
- Slammet holdes tilbage i KSA anlæggets afvandingstank, og vandet ledes til rejectvandstanken i KSA.
- Rejektvandet fra KSA anlæggets rejectvandstank pumpes tilbage til septiktanken.

Effektiv administration.

Vor varetagelse af tømningsordningen er karakteriseret ved en effektiv og imødekommende administation – til gavn og glæde for kommunen og borgerne.

Vi er ISO 14001 certificeret.

Vi er ISO 14001 miljøcertificeret og arbejder efter en intern kvalitetshåndbog for tømningsordninger. Dette sikrer et ensartet højt kvalitetsniveau i hele vor fysiske og administrative forretningsgang.

Simon Moos Entrepriser A/S, Kallehave 23, DK-6400 Soenderborg, T +45 74415680, F +45 73151036, E-mail smk@simonmoos.com