Spørgsmål ?

Kontakt os på tlf. 74 41 56 80 for en konkret projektdialog om naturpleje, oprensning og slamafvanding af vandløb, søer etc.

Sæamafvanding

Video - AVC/EOD/DOD

Video og produktdemo.
Se eksempel på slamafvanding med AVC/DOD på rensningsanlæg.

Slamafvandning: "On-site separering i vand og tørstof."

Slamafvandning: "Økonomisk attraktivt - og optimalt for miljøet."

Slamafvandning : "Vi varetager samtlige processer i projektet."

Slamafvanding, oprensning og naturpleje er vor kernekompetence!

Det typiske formål med slamafvanding er at nedbringe den slammængde, der skal transporteres og behandles gennem en separering af vand og tørstof – for udelukkende at borttransportere tørstoffet. Det er økonomisk attraktivt - og optimalt for miljøet! Vi fungerer både som hovedentreprenør og underentreprenør i forbindelse med naturpleje, oprensning og slamafvandingsopgaver – og vi varetager samtlige processer i afvandingsopgaven inklusive afsætning af slammet via vor gødningscentral. Vi har opbygget en særdeles bred erfaring inden for slamafvanding siden 1971. Nedenfor har vi illustreret eksempler på forskellige typer af slamafvanding – typisk i forbindelse med et oprensnings-/naturplejeprojekt.

tekst
Slamafvanding: Kylligeslagteri
tekst
Slamafvanding: Slamsugere
tekst
Slamafvanding: Sø
tekst
Slamafvanding: Regnvandsbassin
tekst
Slamafvanding: Regnvandsbassin
tekst
Slamafvanding: Skovsø
tekst
Slamafvanding: Lagune
tekst
Slamafvanding: Sø
tekst
Slamafvanding: Rådnetank
tekst
Slamafvanding: Vandkanal
tekst
Slamafvanding: Kanalsystem
tekst
Slamafvanding: Slammineraliseringsbed
tekst
Slamafvanding: Sø i parkanlæg
Simon Moos Entrepriser A/S, Kallehave 23, DK-6400 Soenderborg, T +45 74415680, F +45 73151036, E-mail smk@simonmoos.com